Nasze działania


Pierwszy Ogród Społeczny KOS powstał w 2015 roku. Jest to ogród społecznościowy, edukacyjny i terapeutyczny. Działa na zasadzie samoorganizacji, kierując się zasadami jawności, przejrzystości, partnerstwa oraz współpracy. Realizując model miejskiej agroekologii, Ogród Społeczny KOS na Krzemionkach jest zarazem przestrzenią spotkań, wspólnej pracy, edukacji ekologicznej i produkcji żywności. Skupia on ogrodników – amatorów, fascynatów ekologicznej uprawy roślin. Jest to również przestrzeń do wspólnej aktywności i integracji mieszkańców, działań artystycznych, kulturalnych oraz kulinarnych. W 2016 roku utworzyliśmy wraz z mieszkańcami Azorów i Programem Aktywności Lokalnej Azory drugie takie miejsce na mapie miasta, którym był Krakowski Ogród Społeczny Azory. Ogród ten powstał między blokami, gdzie od początku istnienia osiedla był tylko trawnik. Dzięki wspólnej pracy członków społeczności ogrodu, udało się tam stworzyć podwyższone grządki, na których uprawiane są własnoręcznie posadzone i pielęgnowane warzywa.


Ambasada Współpracy to klub przedsiębiorców wrażliwych społecznie, wspierających działania organizacji społecznych i instytucji kultury oraz promujących współpracę międzysektorową. Powstał on w 2015 roku, jako projekt Fundacji Głos Serca, a od stycznia 2018 roku działa jako Stowarzyszenie. Dzięki wzajemnym rekomendacjom, uczestnicy spotkań, zwiększają liczbę kontrahentów i klientów, a także zyski swoich firm. Poza realizacją celów biznesowych, Ambasada Współpracy angażuje się również w działania społeczne i charytatywne, oraz samodzielnie inicjuje projekty i akcje, których celem jest pomoc konkretnym osobom i organizacjom pozarządowym.Składki członków Ambasady Współpracy, są przeznaczane na cele społeczne. Wszystkie działania i projekty Ambasady, realizowane są w oparciu o turkusowy model organizacyjny. Każdy z jej członków, w równym stopniu pracuje na zaufanie i sukces stowarzyszenia.Krakowska Pozytywka jest przedsiębiorstwem społecznym, utworzonym przez Fundację Głos Serca w maju 2018 roku. Jej celem jest aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych poprzez reintegrację, rehabilitację zawodową, a także społeczną. Krakowska Pozytywka świadczy usługi szkoleniowe z zakresu rozwoju osobistego, odnowy biologicznej oraz usługi opiekuńcze. W ramach jej działalności można wymienić między innymi takie usługi jak: coaching, terapia dźwiękiem, aromaterapia, masaże, zajęcia ruchowe, warsztaty kulinarne, warsztaty psychologiczne i terapeutyczne, warsztaty przygotowujące do zawodu dźwiękoterapeuty , usługi szkoleniowe, pomoc dzieciom, młodzieży i ich rozwój w edukacji szkolnej, wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne dzieci, rodziców i nauczycieli, pomoc, wsparcie i porady psychologiczne.Hostel Interwencyjny

Fundacja prowadzi Hostel Interwencyjny dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, osób bezdomnych należących do grup miejsziściowych, narażonych na dyskryminację, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej. Mogą one uzyskać schronienie i wsparcie psychologiczne. W hostelu znajduje się dwanaście pokoi mieszkalnych, pozwalających na zapewnienie podstawowych potrzeb każdego człowieka oraz dających szansę na znalezienie ukojenia i możliwości naprawy swej sytuacji życiowej. Wsparciem obejujemy 12 osób, którym zapewniamy pobyt w pokojach mieszkalnych wyposażonych w łóżka, pościel oraz szafy, meble do przechowywania rzeczy osobistych. W hostelu jest wyposażona kuchnia umożliwiająca przygotowanie posiłku oraz łazienki umożliwiające dokonanie zabiegów higienicznych jak również wypranie i wysuszenie ubrań. W razie potrzeby zapewniamy odzież i środki czystości. Oprócz, tak ważnego dla każdego z nas, poczucia bezpieczeństwa mieszkańcy mogą także budować w sobie zagubione gdzieś poczucie sprawności życiowej, pewności siebie oraz dążyć do samorozwoju w różnych sferach swego życia, dzięki indywidualnemu i grupowemu wsparciu psychologicznemu. PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

https://www.krakow.pl/
https://ngo.krakow.pl/

Translate ▼