Aktywizacja społeczna i obywatelska


W ramach działań, jakie stawia przed sobą Fundacja Głos Serca, inicjujemy szereg projektów, których celem jest zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej lokalnych społeczności.


Ogród Społeczny KOS, pierwszy ogród społeczny stworzony przez Fundację, powstał w 2015 roku na krakowskich Krzemionkach. Siłą naszego ogrodu są ludzie. Ogród Społeczny KOS działa na zasadzie samoorganizacji, kierując się zasadami jawności, przejrzystości, partnerstwa oraz współpracy. Jest to ogród społecznościowy, edukacyjny a także terapeutyczny. W 2015 roku utworzyliśmy w Krakowie również Ambasadę Współpracy, klub przedsiębiorców wrażliwych społecznie. Najważniejszym zadaniem członków Ambasady jest aktywnie wspieranie działań organizacji społecznych i instytucji kultury oraz promowanie współpracy międzysektorowej. Od stycznia 2018 roku działa jako Stowarzyszenie.

Ekonomia i przedsiębiorstwa społeczne


Ekonomia społeczna, bazująca na zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, opiera się na aktywnych formach pomocy, współodpowiedzialności oraz mobilizacji obywatelskiej.


​W maju 2018 roku powołaliśmy do życia przedsiębiorstwo społeczne Krakowska Pozytywka​ , które stawia sobie za cel aktywizację​ ​zawodową​ i​​​ integrację społeczną osób ​niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem​ ​społecznym​ poprzez rehabilitację zawodową i społeczną oraz reintegrację.​ Krakowska Pozytywka świadczy usługi z zakresu rozwoju osobistego, odnowy biologicznej oraz szeroko pojęte usługi opiekuńcze. ​W ofercie Pozytywki znajdują się sesje coachingowe i terapeutyczne, warsztaty rozwojowe i szkolenia, sesje terapii dźwiękiem, masaż​e​, zajęcia ruchowe, szkolenia z zakresu dźwiękoterapii, szeroko pojęta​ edukacja oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji


Pierwszym krokiem do rozwoju i jakiejkolwiek zmiany w naszym życiu jest poczucie bezpieczeństwa dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym można je odnaleźć.


Hostel Interwencyjny uruchomiony przez Fundację to miejsce, w którym pomagamy ludziom zbudować w sobie poczucie koherencji życiowej i własnego sprawstwa, aby szybciej mogli wyjść z trudnej sytuacji życiowej. W hostelu znajduje się dwanaście pokoi mieszkalnych, pozwalających na zapewnienie podstawowych potrzeb każdego człowieka oraz dających szansę na znalezienie ukojenia i możliwości naprawy swej sytuacji życiowej. Pomoc mieszkaniowa oraz wsparcie psychologiczne to nie wszystko. Mieszkańcom naszego Hostelu pomagamy odbudować w sobie zagubione poczucie sprawności życiowej, pewności siebie aby mogli dążyć do samorozwoju w różnych sferach swego życia. Wsparciem obejujemy 12 osób, którym zapewniamy pobyt w pokojach mieszkalnych wyposażonych w łóżka, pościel oraz szafy, meble do przechowywania rzeczy osobistych. W hostelu jest wyposażona kuchnia umożliwiająca przygotowanie posiłku oraz łazienki umożliwiające dokonanie zabiegów higienicznych jak również wypranie i wysuszenie ubrań. W razie potrzeby zapewniamy odzież i środki czystości.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANFOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

Fundacja "Głos Serca"

Dlaczego ?

Fundacja powstała z myślą o wszystkich, którzy na swojej życiowej drodze potrzebują wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, a także pragną uczyć się od siebie wzajemnie, rozwijać i integrować. "Głos Serca" towarzyszy nam w każdym działaniu!

Jak pomagamy ?

Tworzymy miejsca wymiany i wsparcia społecznego, integrujemy, edukujemy, inspirujemy, rozwijamy, budujemy świadomość. Działamy w różnych obszarach życia i różnych środowiskach społecznych.

Nasi wolontariusze

Monika
Natalia
Paweł
Wolontariusz
Wolontariusz
Translate ▼